ALMA    ON TOUR    JUBILEUM    POLY    KAMEROU    DINER    BIO    TEXT    TISK    INFORMACE    VSTUPENKY Alma
  Abstandhalter  
Abstandhalter
 

Místo hry 2011
Martinický palác
Praha 1, Hradčanské náměstí 67/8
(na náměstí před Hradčany)

Martinický palác na Hradčanském náměstí je mistrovským dílem renesance z poloviny 16. století s nádhernými sloupy a úžasným vnitřním vybavením, nástropními freskami a nádherným renesančním oltářem.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

Na místě dnešního paláce stávaly ve druhé polovině 14.století čtyři gotické domy. Jeden z nich vlastnil známý letopisec Beneš Krabice z Weitmile, z rozhodnuti Karla IV.řídil stavbu chrámu sv.Víta, a v dalším domě bydlela Ovka dvorní dáma královny Elišky.Tedy reálná postava z příběhu Noc na Karlštejně.Tato dvorní dáma se zjevuje občas po půlnoci,většinou v doprovodu ohnivého psa, který vybíhá od paláce směrem na Nový svět kde mizí.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

V roce 1541 zachvátil Malou Stranu a Hradčany obrovský požár, který zničil původní gotické domy. Zhruba o deset let později pozemek odkoupil Ondřej Teyffle z Zeilberku a začal s renesanční přestavbou. Teyffle byl ale vojenským velitelem pevnosti Ráb v Uhrách, což bylo příliš vzdálené od jeho domova, tak roku 1583 prodal svůj palác i se zahradou Jiřímu Bořitovi z Martinic. Tím se tato krásná renesanční stavba dostala do rukou šlechtického rodu Martiniců.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

Jiří Bořita z Martinic dostal od císaře Rudolfa II. povolení k vyjmutí majetku z městské jurisdikce a k zápisu do desek zemských a začal s razantní přestavbou. Vzhledem k tomu, že Jiří neměl vlastního potomka, zdědil rozestavěný palác jeho synovec Jaroslav Bořita z Martinic, který pokračoval s přestavbou. Nechal postavit stavení směrem na sever, přestavět jižní křídlo a prodloužit křídlo východní. V této době byly dvorní fasády s hlavním průčelím ozdobeny sgrafity.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

V roce 1618 byly práce přerušeny,II. pražská defenestrace,tedy dobře plánovaná politická vražda která se nezdařila. Rozhněvaní příslušníci nekatolických stavů vtrhli do České kanceláře na Pražském hradě a obvinili dva místodržící Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu z porušování náboženských svobod, které jim zaručoval tzv. Rudolfův Majestát z roku 1609. Jednalo se o listinu vydanou Rudolfem II., podle níž nesměl být nikdo nucen ke katolickému ani jinému vyznání. To však oba místodržící porušovali a nutili své poddané k přestupu na katolickou víru. Proto byli, společně s písařem Filipem Fabriciem, protestanty vyhozeni z oken. Tento pád přežili jen s menšími zraněními a Jaroslav Bořita uprchl ze země do Mnichova. Veškerý Martinicův majetek byl posléze zkonfiskován.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

Roku 1622 se Jaroslav Bořita z Martinic vrací do Čech a je povýšen do stavu říšských hrabat. Palác je mu vrácen a tak pokračuje v jeho přestavbě, která je tentokrát v raně barokním stylu. V rámci toho došlo k doplnění malovaných trámových záklopových stropů.

Po smrti Jaroslava Bořity z Martinic dědili Martinický palác postupně další členové rodu, avšak Jaroslav byl posledním členem, který zde provedl nějaké stavební úpravy.

Roku 1799 odkoupila palác Josefa Weitenweberová od Marie Anny Martinicové. Palác byl ve velmi špatném stavu po pruském bombardování z roku 1757. Nová majitelka v něm, kromě svého pětipokojového bytu, nechala zřídit dalších dvacet pět nájemních bytů a policejní strážnici.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

Působením různých majitelů palác silně utrpěl a ve 20. století se nacházel v dosti poničeném stavu. První dílčí opravy byly provedeny v 50. letech. V roce 1953 byla obnovena sgrafita na východní stěně dvora, představující Samsonovy a Héraklovy činy. Až v letech 1967 - 1972 bylo konečně přistoupeno ke generální rekonstrukci pro potřeby Útvaru hlavního architekta města Prahy za projekčního vedení Zdeňka Hölzela. Byla obnovena sgrafita na ostatních dvorních fasádách a na hlavním průčelí, dále byly restaurovány malované trámové stropy i nástěnné malby zdobící portál a vnitřek palácové kaple ve velkém sále.

Martinicky Palace  Martinicky Palace

Ještě dnes je palác opředen spoustou záhad.V západním křídle byl odhalen zbytek funkčního komína,který vede ze sklepních prostor paláce,ale do sklepních prostor západního křídla neexistuje přístup, a v stavebně historickém průzkumu z let 1967-8 se uvádí,že toto křídlo paláce není podsklepeno.

V dnešní době probíhá údržba paláce,jejím cílem je přiblížit vzhled paláce době ,kdy zde žil Jaroslav Bořita z Martinic.

Martinicky Palace  Martinicky Palace
     
Martinicky Palace  Martinicky Palace

Něco z historie
Na místě dnešního paláce stávaly ve druhé polovině 14.století čtyři gotické domy. Jeden z nich vlastnil známý letopisec Beneš Krabice z Weitmile, z rozhodnuti Karla IV.řídil stavbu chrámu sv.Víta, a v dalším domě bydlela Ovka dvorní dáma královny Elišky.Tedy reálná postava z příběhu Noc na Karlštejně.Tato dvorní dáma se zjevuje občas po půlnoci,většinou v doprovodu ohnivého psa, který vybíhá od paláce směrem na Nový svět kde mizí.

V roce 1541 zachvátil Malou Stranu a Hradčany obrovský požár, který zničil původní gotické domy. Zhruba o deset let později pozemek odkoupil Ondřej Teyffle z Zeilberku a začal s renesanční přestavbou. Teyffle byl ale vojenským velitelem pevnosti Ráb v Uhrách, což bylo příliš vzdálené od jeho domova, tak roku 1583 prodal svůj palác i se zahradou Jiřímu Bořitovi z Martinic. Tím se tato krásná renesanční stavba dostala do rukou šlechtického rodu Martiniců.

Jiří Bořita z Martinic dostal od císaře Rudolfa II. povolení k vyjmutí majetku z městské jurisdikce a k zápisu do desek zemských a začal s razantní přestavbou. Vzhledem k tomu, že Jiří neměl vlastního potomka, zdědil rozestavěný palác jeho synovec Jaroslav Bořita z Martinic, který pokračoval s přestavbou. Nechal postavit stavení směrem na sever, přestavět jižní křídlo a prodloužit křídlo východní. V této době byly dvorní fasády s hlavním průčelím ozdobeny sgrafity.

V roce 1618 byly práce přerušeny,II. pražská defenestrace,tedy dobře plánovaná politická vražda která se nezdařila. Rozhněvaní příslušníci nekatolických stavů vtrhli do České kanceláře na Pražském hradě a obvinili dva místodržící Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu z porušování náboženských svobod, které jim zaručoval tzv. Rudolfův Majestát z roku 1609. Jednalo se o listinu vydanou Rudolfem II., podle níž nesměl být nikdo nucen ke katolickému ani jinému vyznání. To však oba místodržící porušovali a nutili své poddané k přestupu na katolickou víru. Proto byli, společně s písařem Filipem Fabriciem, protestanty vyhozeni z oken. Tento pád přežili jen s menšími zraněními a Jaroslav Bořita uprchl ze země do Mnichova. Veškerý Martinicův majetek byl posléze zkonfiskován.

Roku 1622 se Jaroslav Bořita z Martinic vrací do Čech a je povýšen do stavu říšských hrabat. Palác je mu vrácen a tak pokračuje v jeho přestavbě, která je tentokrát v raně barokním stylu. V rámci toho došlo k doplnění malovaných trámových záklopových stropů.

Po smrti Jaroslava Bořity z Martinic dědili Martinický palác postupně další členové rodu, avšak Jaroslav byl posledním členem, který zde provedl nějaké stavební úpravy.

Roku 1799 odkoupila palác Josefa Weitenweberová od Marie Anny Martinicové. Palác byl ve velmi špatném stavu po pruském bombardování z roku 1757. Nová majitelka v něm, kromě svého pětipokojového bytu, nechala zřídit dalších dvacet pět nájemních bytů a policejní strážnici.

Působením různých majitelů palác silně utrpěl a ve 20. století se nacházel v dosti poničeném stavu. První dílčí opravy byly provedeny v 50. letech. V roce 1953 byla obnovena sgrafita na východní stěně dvora, představující Samsonovy a Héraklovy činy. Až v letech 1967 - 1972 bylo konečně přistoupeno ke generální rekonstrukci pro potřeby Útvaru hlavního architekta města Prahy za projekčního vedení Zdeňka Hölzela. Byla obnovena sgrafita na ostatních dvorních fasádách a na hlavním průčelí, dále byly restaurovány malované trámové stropy i nástěnné malby zdobící portál a vnitřek palácové kaple ve velkém sále.

Ještě dnes je palác opředen spoustou záhad.V západním křídle byl odhalen zbytek funkčního komína,který vede ze sklepních prostor paláce,ale do sklepních prostor západního křídla neexistuje přístup, a v stavebně historickém průzkumu z let 1967-8 se uvádí,že toto křídlo paláce není podsklepeno.

V dnešní době probíhá údržba paláce,jejím cílem je přiblížit vzhled paláce době ,kdy zde žil Jaroslav Bořita z Martinic.

 

Herci a tým

Místo hry

10 přikázání