Abstandhalter ALMA    ON TOUR    JUBILEUM    POLY    KAMEROU    DINER    BIO    TEXT    TISK    INFORMACE    VSTUPENKY Alma
  Abstandhalter  
Alma in Prag
 
 
 
Kontaktujte nás

Alma Mahler-Gropius-Werfelová (31. srpna 1879 ve Vídni – 11. prosince 1964 v New Yorku), rozená Alma Schindlerová, byla rakouská autorka memoárové literatury. Proslula jako "múza" řady předních umělců první poloviny 20. století, např. hudebního skladatele Gustava Mahlera, malíře Oskara Kokoschky či spisovatele Franze Werfela.

Alma se narodila v rodině ve své době známého a oblíbeného krajináře Emila Jakoba Schindlera a jeho ženy Anny von Bergen. Mezi přátele manželů Schindlerových patřily další významné osobnosti vídeňskékultury, jako např. malíř Gustav Klimt, který s Almou prožil krátkou romanci. Mezi další ctitele Almy Schindlerové patřili ředitel Burgtheatru Max Burckhard či hudební skladatel Alexander Zemlinsky. V roce 1901 se v salónu své přítelkyně Berty Zuckerkandlové seznámila s předním vídeňským hudebním skladatelem Gustavem Mahlerem za nějž se o rok později provdala. Žili spolu až do Mahlerovy smrti v roce 1911. Měli spolu dvě dcery, Marii Annu (1902 až 1907) a Annu (1904 až 1988). Alma se musela vzdát své slibné kariéry hudební skladatelky, neboť Mahler z ní chtěl mít hospodyni a ne konkurenci (složila desítky písní a jednu klavírní sonátu). Alma se proto rozhodla realizovat se umělecky jako sochařka.

Ještě za Mahlerova života Alma začala vášnivý poměr s architektem a čelným představitelem stylu Bauhaus Walterem Gropiem. Po Mahlerově smrti se za něj provdala (v roce 1915). O rok později se jim narodila dcera Manon (1916-1935).

Ovšem již v roce 1912 vzplanula Alma pro předního expresionistického malíře, spisovatele a buřiče Oskara Kokoschku, který je zachytil spolu v milostném objetí na obraze Die Windsbraut (česky Větrná nevěsta). Jejich vztah ovšem netrval dlouho a Alma se vrátila ke Gropiovi. Vztahu s Gropiem i s Kokoschkou byl definitní konec, když Alma poznala německého spisovatele Franze Werfela, jemuž porodila v roce 1918 syna Martina, jenž ovšem záhy zemřel. Werfelovou manželkou se stala roku 1929.

Po anexi Rakouska Třetí říší v roce 1938 uprchli s Werfelem nejprve do Francie a v roce 1940 do Spojených států amerických, kde v roce 1945 Alma ovdověla. Se svým mužem žila v Los Angeles, po jeho smrti se však přestěhovala do New Yorku, kde stála v čele umělecké elity až do své smrti v roce 1964.

Napsala několik vzpomínkových knih.

Kontaktujte nás