ALMA    ON TOUR    JUBILEUM    POLY    KAMEROU    DINER    BIO    TEXT    TISK    INFORMACE    VSTUPENKY Alma
  Abstandhalter  
Alma in Prag
 
 
 

Alma líčí v různém, paralelně probíhajícím ději období od roku 1901 do dnešních dnů. Postavy diváka provázejí dobou a místy, v nichž se odehrává různý děj. V interiérech, vybraně zařízených ve stylu doby, v selské kuchyni s kouřící polévkou, elegantních salónech s křídly, nezařízené koupelně ve sklepě a italské kavárně pátrá divák po mnohých životních proměnách Almy.

Všude se mezi stovkami svící rozehrávají nové, překvapivé scény a působivá aranžmá. Divák je zván, aby opustil statické, pohodlné křeslo jako u běžné divadelní hry a nahradil ho aktivitou a pohyblivostí poutníka. Bude se podílet na cestě postav, jež procházejí tímto putovním dramatem, stane se spolutvůrcem představení, jenž si sám vybere události, pouť a postavu, kterou se rozhodne sledovat na její cestě událostmi, a sám tak vystaví, zruší a znovu obnoví vlastní verzi tohoto mnohovrstevného dramatu.

 

Kontaktujte nás